Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 18/2017

Warszawa, 3 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 18/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2017 z dnia 17 października 2017 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.5. Powołuję phm. Mateusza CHMIELEWSKIEGO (Hufiec Warszawa-Żoliborz) w skład Referatu Starszoharcerskiego.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 października 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni następującym druhnom:
phm. Aleksandrze KUREK (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Dobromir GIERAŃCZYK (Hufiec Piotrków Trybunalski);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Pochwały
12.1.1. Udzielam pochwały Drużynie Reprezentacyjnej Hufca Warszawa-Żoliborz za reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP na uroczystościach 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Dziękuję za pełnioną służbę.

(-) hm. Paulina Gajownik

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ na funkcję instruktora ds. Akcji Zarobkowych i Zbiórek Publicznych.
2.2.2. Mianuję następujące osoby na funkcję instruktora Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej:
hm. Alicja OLESIEJUK
phm. Katarzyna BAKUŁA
phm. Anna GOŁĄB
phm. Diana WOJCIECHOWSKA

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2017/2018:
252 WDH "Pod Zielonym Smokiem" - drużynowa pwd. Joanna BOJANOWICZ
363 WDH "Liliowi wędrowcy" - drużynowa dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA, opiekun drużyny Filip POWAŁA
3.2.8. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2017/2018:
Harcerski Klub Łączności SP5ZHH – kierownik klubu hm. Paweł WESZPIŃSKI
3.2.9. Rozwiązuję Harcerski Klub Ratowniczy "Żoliborz" i zwalniam z funkcji jego przewodniczącej pwd. Renatę CZARNECKĄ.

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Rozwiązuję K.I. "Kamyk" i zwalniam z funkcji jego komendantki hm. Hannę GADAJ-PIETRASIK. Dziękuję Wam za pełnioną służbę!
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zwalniam phm. Zofię DOMAŃSKĄ z funkcji komendantki K.I. "Źródło".
4.3.2. Zatwierdzam wybór i mianuję pwd. Klaudię SZYDŁO na funkcję komendantki K.I. "Źródło".

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 października 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Monikę MAJKOWSKĄ (123).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 października 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Magdalenę KRZAK (123).
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 października 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martynę KUCHARSKĄ (126).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 października 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Magdalenie BIELECKIEJ (120), opiekun próby – phm. Katarzyna TRADOWSKA (120).
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 października 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Wiktorii JASIŃSKIEJ (123), opiekun próby – hm. Paweł BŁASIAK.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 22 października 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Olgę JASKULSKĄ (368).

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom:
phm. Anna BELCARZ
phm. Sylwia DWURZYŃSKA
phm. Artur JAWORSKI
phm. Magdalena JEŻEWSKA
phm. Karolina KUŚMIERCZYK
pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
pwd. Mariusz DWURZYŃSKI
pwd. Iwona FELIKSIAK-ZBIŻEK
pwd. Tomasz TOMICZAK

13. Inne
13.1. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy przyznaję odznakę Ratownik ZHP następującym osobom:
Bartosz FEDORCZUK (368)
Agnieszka GUZIEWICZ (252)

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.16/2017 z dnia 13.10.2017 w punkcie 3.2.1 w wierszu 6. błędnie podano nazwę drużyny. Było: 423 WDH "Dębowi Przyjaciele"; powinno być: 423 WGZ "Dębowi Przyjaciele".
14.2. Informuję, że w rozkazie L.16/2017 z dnia 13.10.2017 w punkcie 3.2.1. w wierszu 4. oraz w punkcie 3.2.2. w wierszu 4 oraz w punkcie 3.2.3 w wierszu 31 błędnie podano nazwę drużyny. Było: 305 WDH "Amaranth"; powinno być: 305 WDH "Aramanth".
14.3. Informuję, że w rozkazie L.16/2017 z dnia 13.10.2017 w punkcie 3.2.3 w wierszu 8 błędnie podano nazwę drużyny. Było: próbna 253 WGZ "Słoneczna gromada"; powinno być: próbna 253 WGZ "Słoneczna załoga".
14.4. Informuję, że w rozkazie L.16/2017 z dnia 13.10.2017 w punkcie 4.1.1. w wierszu 4 błędnie podano nazwę kręgu. Było: K.I. "Wesołe Pstrągi" (przy szczepie "Rzeka"); powinno być: K.I. "Źródło" (przy szczepie "Rzeka").
14.5. Informuję, że w rozkazie L.16/2017 z dnia 13.10.2017 w punkcie 3.2.3. w wierszu 1 błędnie podano rok. Było: Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2016/2017; powinno być: Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2017/2018.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak