Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 20/2017

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Rozkaz L. 20/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie pkt. 11 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam uzupełniającą listę uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca z głosem decydującym w dniu 25 listopada 2017 r.:
· pwd. Agata BURIAN – drużynowa próbnej 368 WGZ "Wataha"
· phm. Anna KOWALCZYK - pełnomocniczka komendanta hufca ds. HALiZ
· hm. Marek RUSZCZAK – komendant K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293
· phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA - instruktorka Referatu ds. Szczepów Chorągwi Stołecznej ZHP

1.2.3. Na podstawie paragrafu 51 Statutu ZHP stwierdzam wygaśnięcie lub nieważność czynnego prawa wyborczego na zjeździe sprawozdawczym hufca w dniu 25 listopada 2017 r. następujących osób:
· hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – w związku z zakończeniem pełnienia funkcji komendantki K.I. "Kamyk"
· pwd. Maksymilian GAWRON – w związku z brakiem przyjęcia w poczet instruktorów

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2017/2018:
· 254 WDH „Knieja” im. Krystyny Niżyńskiej „Zakurzonej” - drużynowy pwd. Maciej BATORY
· 293 WDH „Puszcza” - drużynowy dh Wojciech SKRZYDLEWSKI
· 305 WGZ "Rycerze Zawiszy Czarnego" - drużynowy dh Michał CHMIELEWSKI

3.2.2. Zatwierdzam na okres próby 368 WGZ "Wataha" i mianuję na funkcję jej drużynowej pwd. Agatę BURIAN.

3.2.3. Podaję do wiadomości, że działanie w roku 2017/2018 kontynuuje Poczta Harcerska nr 160 "Dąbrowa" - naczelnik poczty hm. Sławomir OTAP.

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Powołuję K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuję hm. Marka RUSZCZAKA na funkcję komendanta K.I. "Debiuty – Ostoja" przy środowisku 293.

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Podaję do wiadomości uzupełniający wykaz szczepów działających w roku 2017/2018:
· Szczep 305 WDHiGZ „Wir" im. Obrońców Żoliborza AK "Żywiciel" – komendant szczepu phm. Maciej KRÓL
· Szczep "Po Drodze" - komendant szczepu hm. Dariusz BRZUSKA

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach
5.3.1. Mianuję hm. Dariusza BRZUSKĘ na funkcję komendanta szczepu "Po Drodze".

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 13 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Annę WOJTYRĘ (305).

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 śp. hm. Marcinowi WASIELEWSKIEMU.

13. Inne
13.1. Informuję, że aktualnie do zespołu promocji należą:
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – szefowa zespołu
· pwd. Jan BRZOSTEK
· dh Klaudia FRANKOWSKA
· dh Jan KUNICKI
· phm. Michał PIOTROWSKI
· pwd. Marta STAWSKA

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.19/2017 z dnia 11.11.2017 w punkcie 1.2.2 w wierszu 23. błędnie podano nazwę drużyny. Było: 254 WDS "Granaty"; powinno być: 423 WDW "Granaty".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak