Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 22/2017

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.

Rozkaz L. 22/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.16/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
· phm. Katarzynie BAKULE (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13.1.2. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
· phm. Monice CZOKAJŁO (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Rozwiązuję K.I. "Ósemka Żoliborska" i zwalniam z funkcji jego komendanta hm. Pawła WESZPIŃSKIEGO.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Justynę MAKOWSKĄ (120).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi KOPERSKIEMU (423).

7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Markowi EJSMONTOWI (Po Drodze).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Mateuszowi STRZELCZYKOWI (77), opiekun próby – hm. Piotr BUCZEK (77).

7.4.2. Informuję o wyborze z dniem 25 listopada 2017 r. hm. Piotra BUCZKA (77) na nowego opiekuna próby podharcmistrzowskiej druha Aleksandra ŁOSKA (77)

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 12 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO (128).

7.5.2. Z dniem 23 listopada 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Martynę KUCHARSKĄ (126).

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że staż u skarbniczki hufca ukończyli:
· pwd. Paweł BŁOŃSKI (254)
· pwd. Małgorzata BRZUSKA (254)

13.2. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich "Poronkusema" ukończyli:
· dh Aleksandra CHOJNACKA (126)
· dh. Klaudia FRANKOWSKA (127)
· pwd. Natalia HELLICH (305)
· dh. Wiktoria KOLECKA-MAJEWICZ (127)
· dh. Magdalena KRZAK (123)
· dh. Julia LITWIN (123)
· pwd. Mikołaj PRZYGODZKI (305)
· dh Stanisław RAKOWSKI (126)
· dh. Magdalena SIERADZKA (423)

13.3. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kurs Pierwszej Pomocy nr 47/WPP/2017 przyznaję druhowi Piotrowi GLIŃSKIEMU odznakę "Ratownik ZHP".

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak