Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 23/2017

Warszawa, 30 grudnia 2017 r.

Rozkaz L. 23/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni następującym druhnom:
· phm. Monice CZOKAJŁO (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Annie RUDZIŃSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – opiekun hm. Rafał ZAJĄCZKOWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 22 grudnia 2021r. następującym druhnom:
· phm. Katarzynie BAKULE (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Dianie WOJCIECHOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że z dniem 25 listopada 2017 phm. Ewa MOSTOWSKA zrezygnowała z mandatu członkini komendy hufca.

1.2.2. Informuję, że w dniu 8 grudnia komenda hufca podjęła Uchwałę nr 7/2017 w sprawie wyboru phm. Urszuli BIJOŚ na funkcję zastępczyni komendanta hufca ds. pracy z kadrą.
1.2.3. Stwierdzam ponowne nabycie członkostwa i potwierdzam posiadanie stopnia przewodniczki przez druhnę Annę TROCHIMIUK.

2. Hufiec
2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 22 grudnia 2017 powołuję komendę kursu przewodnikowskiego „Nementon” w składzie:
· phm. Katarzyna BAKUŁA – komendantka
· phm. Maciej KRÓL
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Maciej STAŃSKI

2.3.2. Rozwiązuję komendę oraz sztab organizacyjny obchodów 60-lecia Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w składzie:
· phm. Filip STOJANOW – komendant obchodów
· phm. Kamila BYKOWSKA
· phm. Anna GOŁĄB
· hm. Wiktor JASIONOWSKI
· hm. Michał MACIĄG
· phm. Michał PIOTROWSKI
· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ
· phm. Katarzyna STOJANOW
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA
· phm. Urszula BIJOŚ
· hm. Hanna KOCERKA
· phm. Ewa MOSTOWSKA
· hm. Sławomir OTAP
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Piotr STANISŁAWSKI
· hm. Jarosław SZYMANIAK

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Aleksandrę CHOJNACKĄ (126).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnę Annę SKOŚKIEWICZ (128), opiekun próby – phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 grudnia 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnę pwd. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ (252).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 5 grudnia 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Justynę MAKOWSKĄ (120).

7.5.2. Z dniem 9 grudnia 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Maksymiliana GAWRONA (254).

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Informuję, że pwd. Anna TROCHIMIUK otrzymuje przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak