Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 1/2018

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.

Rozkaz L. 1/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Chorągiew
3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.4. Przyznaję na okres trzech lat (do 31 grudnia 2020 r.) uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisjom Stopni Instruktorskich:
· Hufca Warszawa-Żoliborz;

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 31 grudnia 2021r. phm. Dorocie JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i instruktorom z poniższych środowisk:
· Drużyna Reprezentacyjna Hufca Warszawa-Żoliborz;

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.2. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 10 stycznia 2022r. druhnie phm. Małgorzacie SZWED (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 grudnia 2017 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów:

· phm. Anna BELCARZ

· dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA

· pwd. Joanna BOJANOWICZ

· hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA

· pwd. Renata CZARNECKA

· phm. Sylwia DWURZYŃSKA

· pwd. Mariusz DWURZYŃSKI

· pwd. Justyna DYNOWSKA

· phm. Karolina DZIEGCIAR

· pwd. Aleksandra GAWROŃSKA

· pwd. Piotr GECOW

· pwd. Wiktoria JASIŃSKA

· hm. Wiktor JASIONOWSKI

· pwd. Olga JASKULSKA

· phm. Magdalena JEŻEWSKA

· phm. Karolina KUŚMIERCZYK

· pwd. Aleksander ŁOSEK

· phm. Krzysztof MATYSIAK

· pwd. Zofia MICHALSKA

· pwd. Elżbieta MOLEDA

· pwd. Aleksandra ORŁOWSKA

· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ

· phm. Wojciech PUCHACZ

· phm. Jacek RADZYMIŃSKI

· pwd. Agnieszka RYCHLICA

· dh. Wojciech SKRZYDLEWSKI

· pwd. Klaudia SZYDŁO

· pwd. Paweł SZYDŁOWSKI

· hm. Alicja TABASZEWSKA

· pwd. Martyna TROJANOWSKA

· phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA

· pwd. Anna WOJTYRA

· pwd. Marcin WOŹNIAK

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:

· phm. Anna BELCARZ – z dniem 11.01.2018

· dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – z dniem 12.01.2018

· pwd. Joanna BOJANOWICZ – z dniem 10.01.2018

· hm. Iwona BRZÓZKA-ZŁOTNICKA – z dniem 11.01.2018

· phm. Karolina DZIEGCIAR – z dniem 15.01.2018

· pwd. Aleksandra GAWROŃŚKA – z dniem 12.01.2018

· pwd. Wiktoria JASIŃSKA – z dniem 11.01.2018

· hm. Wiktor JASIONOWSKI

· pwd. Olga JASKULSKA – z dniem 12.01.2018

· phm. Karolina KUŚMIERCZYK – z dniem 15.01.2018

· pwd. Aleksander ŁOSEK – z dniem 12.01.2018

· pwd. Zofia MICHALSKA – z dniem 15.01.2018

· pwd. Elżbieta MOLEDA – z dniem 4.01.2018

· pwd. Ewa PRUCHNIEWICZ – z dniem 4.01.2018

· phm. Wojciech PUCHACZ – z dniem 11.01.2018

· phm. Jacek RADZYMIŃSKI – z dniem 11.01.2018

· dh. Wojciech SKRZYDLEWSKI – z dniem 31.01.2018

· pwd. Klaudia SZYDŁO – z dniem 30.01.2018

· pwd. Paweł SZYDŁOWSKI – z dniem 12.01.2018

· hm. Alicja TABASZEWSKA – z dniem 12.01.2018

· pwd. Martyna TROJANOWSKA – z dniem 11.01.2018

· phm. Katarzyna WIŚNIEWSKA – z dniem 10.01.2018

· pwd. Anna WOJTYRA – z dniem 11.01.2018

· pwd. Marcin WOŹNIAK – z dniem 11.01.2018

2.Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 20 grudnia 2017 zwalniam hm. Wiktora JASIONOWKIEGO z funkcji szefa zespołu pozyskiwania środków.
2.1.2. Zwalniam phm. Dorotę WIELUŃSKĄ z funkcji szefowej biura hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Informuję, że do czasu mianowania nowego szefa biura funkcja obowiązki szefa biura hufca pełni phm. Filip STOJANOW.

2.2.2. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r, z dniem 4 stycznia 2018 przywracam pwd. Ewę PRUCHNIEWICZ na funkcję szefowej zespołu promocji.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 8 stycznia 2018 zwalniam pwd. Martę STAWSKĄ z funkcji drużynowej 120 WDH „Błyskawica”.

Dziękuję Ci, Marto, za pełnioną służbę!

3.2.2. Z dniem 8 stycznia 2018 mianuję pwd. Justynę MAKOWSKĄ na funkcję drużynowej 120 WDH „Błyskawica”.

3.2.3. Zatwierdzam na okres próbny następujące jednostki i mianuję ich drużynowych:

· próbna 79 Wodna WDH „Alpha" – drużynowa pwd. Anna TROCHIMIUK.

3.2.4. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r, przywracam na funkcję drużynowego następujące osoby:

· dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – drużynowa 363 WDH „Liliowi wędrowcy” - z dniem 12.01.2018

· pwd. Joanna BOJANOWICZ – drużynowa 252 WDH „Pod Zielonym Smokiem” - z dniem 10.01.2018

· pwd. Wiktoria JASIŃSKA – drużynowa 123 WDH „Aventura” - z dniem 11.01.2018

· pwd. Olga JASKULSKA – p.o. drużynowej 368 WDH „Gniazdo” - z dniem 12.01.2018

· pwd. Zofia MICHALSKA – drużynowa 253 WDH „Zaginione Miasto” - z dniem 15.01.2018

· phm. Jacek RADZYMIŃSKI – drużynowy 368 WDS „Sad” - z dniem 11.01.2018

· dh. Wojciech SKRZYDLEWSKI – drużynowy 293 WDH „Puszcza” - z dniem 3101.2018

· pwd. Martyna TROJANOWSKA – drużynowa 305 WDH „Oceania” - z dniem 11.01.2018

· pwd. Anna WOJTYRA – drużynowa 305 WDS „Rzeka” - z dniem 11.01.2018

· pwd. Marcin WOŹNIAK – drużynowy 368 WGZ „Minionki” - z dniem 11.01.2018

4. Kręgi
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r, z dniem 30.01.2018 przywracam druhnę pwd. Klaudię SZYDŁO na funkcję komendantki K.I. „Źródło” przy szczepie „Rzeka”

5. Kręgi
5.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
5.3.1. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015r, z dniem 11.01.2018 przywracam druha phm. Jacka RADZYMIŃSKIEGO na funkcję komendanta szczepu 368 WDHiZ „Na przekór”.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie ALEKSANDROWICZ (252), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Lenie SOBCZYŃSKIEJ (423), opiekun próby – hm. Elżbieta ŻUCHOWICZ (423).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Michałowi TROCHIMIUKOWI (79), opiekun próby – hm. Piotr NASIADKO.

7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Janowi MAŃKOWSKIEMU (254), opiekun próby – hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA (254).

7.2.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Cyprianowi SIWEMU (119), opiekun próby – phm. Katarzyna TRADOWSKA (120).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Michałowi STĘPNIEWSKIEMU (119), opiekun próby – phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 7 stycznia 2018 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Monikę MAJKOWSKĄ (123).

7.5.2. Z dniem 30 stycznia 2018 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Magdalenę KRZAK (123).

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Informuję, że z dniem 1.01.2018 dh Michał TROCHIMIUK zmienił przydział służbowy z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że staż w namiestnictwie wędrowniczym rozpoczęli:

· pwd. Alicja MAKUSZEWA (125)

· pwd. Weronika PAWLAK (127)

· dh Ryszard ŻDANUK (125)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak