Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz specjalny L. 1/2018

Warszawa, 11 lutego 2018 r.

Rozkaz specjalny L. 1/2018

20664642 1495740784.4166 rDruhny i Druhowie!

7 lutego odeszła na wieczną wartę wieloletnia instruktorka naszego Hufca hm. Maria GAWAŁKIEWICZ, w Hufcu pamiętamy Ją jako Marię Kotusiewicz.

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w październiku 1945 roku. Swoją działalność w hufcu żoliborskim rozpoczęła w 1961 r. jako drużynowa w Szkole Podstawowej nr. 223. W 1964 r. była założycielką szczepu 119 przy Szkole Podstawowej nr. 214. Za bardzo dobrą pracę otrzymała Młodzieżową Odznakę Tysiąclecia i Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W latach 1965 – 1967 pełniła funkcję Namiestnika Drużyn Młodszych i Sekretarza Hufca. W lutym 1967 r. na konferencji sprawozdawczo-wyborczej została wybrana członkiem Komendy i Rady Hufca, mianowana zastępcą Komendanta Hufca, od 29 grudnia pełniła funkcję Komendanta Hufca do marca 1968 r.

Prowadziła szereg akcji letnich i zimowych m. in. W Studziankach /1964/, Supieniach /1965/, Jeleniej Górze /1966/. Była też Komendantką obozu polskiej harcerskiej delegacji na międzynarodowym obozie w NRD w lipcu 1966 r. Obóz nasz zajął pierwsze miejsce w skali międzynarodowej.

Druhna Marysia brała udział w kształceniu młodej kadry, była członkiem Komisji Kształcenia i Prób Instruktorskich Hufca.

W latach 1965 – 1966 prowadziła w Hufcu Kampanię Bohater, której efektem było nadanie imienia Batalionu Czwartaków AL. Hufiec jako jeden z pierwszych w Chorągwi Warszawskiej otrzymał sztandar - 8 maja 1966 r.

Za swoją działalność harcerską otrzymała Odznakę „Za zasługi dla Warszawy”

Druhna Marysia uwielbiała pisać. Jest autorką wielu piosenek, hymnów, scenariuszy różnorodnych imprez Hufca i Kręgu „Kamyk” przy Szczepie 423, którego była członkiem do 2008 r.

Druhna hm. Maria Gawałkiewicz miała świetny kontakt z dziećmi, młodzieżą, instruktorami i rodzicami. Przez wiele lat pełniła funkcje kuratora sądowego pracując z młodzieżą z bardzo trudnych środowisk, często wciągając ich do pracy w harcerstwie.

Pozostanie w naszej pamięci i historii Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

Druhny i Druhowie!

1. Ogłaszam dwutygodniową żałobę w Hufcu ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

3. Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

Czuwaj!

hm. Paweł Błasiak