Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 2/2018

Warszawa, 19 marca 2018 r.

Rozkaz L. 2/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej

13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej Kadry Kształcącej z ważnością do 31 stycznia 2022r. druhowi phm. Mateuszowi CHMIELEWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz):

(-) hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.3/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 22 lutego 2022 r. druhnie phm. Aleksandrze KOZUBSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

(-) hm. Paulina Gajownik

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Katarzynę STOJANOW na funkcję członkini Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję pwd. Wiktorię JASIŃSKĄ na funkcję instruktorski namiestnictwa harcerskiego.
2.2.3. Mianuję phm. Tomasza BERDOWSKIEGO na funkcję koordynatora ds. zespołu pozyskiwania środków.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę wyjazdu instruktorskiego "Zagajnik 2018" w składzie:
· phm. Barbara RÓŻALSKA - komendantka
· phm. Urszula BIJOŚ
· pwd. Magda KALINOWSKA
· pwd. Marcin MAKOWIECKI
· phm. Barbara OSOWSKA
· phm. Maciej STAŃSKI

2.3.2. Powołuję komendę kursu drużynowych wędrowniczych "Lodowi wojownicy" w składzie:
· hm. Michał MACIĄG - komendant
· phm. Anna GOŁĄB
· phm. Anna RUDZIŃSKA
· phm. Filip STOJANOW
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 293 WDS "Nie po kolei" i zwalniam pwd. Izabelę POLCZYK z funkcji jej drużynowej.
3.2.2. W związku ze spełnieniem do 28 lutego 2018 r. właściwych wymagań, mianuję pwd. Annę KOZŁOWSKĄ na funkcję drużynowej 56 WDH "Brzask".
3.2.3. W związku z rozpoczętym uczestnictwem w kursie drużynowych przedłużam do 31 maja 2018r. okres pełnienia obowiązków drużynowej pwd. Oldze JASKULSKIEJ – p.o. drużynowej 368 WDH „Gniazdo”.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 lutego 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Weronikę KUBICKĄ (253).
7.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 lutego 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Julię LITWIN (123).
7.1.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 lutego 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Kacpra RYNIO (330).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 lutego 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Jagodzie JUREK (121), opiekun próby – phm. Michał PIOTROWSKI (121).

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 lutego 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi Pawłowi BŁOŃSKIEMU (254).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 lutego 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Weronice PAWLAK (127), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 4 marca 2018 r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Aleksandrę CHOJNACKĄ (126).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Odznakę Żoliborskiej Szkoły Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana w stopniu srebrnym następującym instruktorom:
· phm. Maciej KRÓL
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Maciej STAŃSKI

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że staż u skarbniczki hufca ukończyli:
· pwd. Marta MAJKOWSKA (123)
· pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA (56)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak