Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 7/2018

Warszawa, 16 czerwca 2018 r.

Rozkaz L 7/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie pkt. 11 Ordynacji wyborczej ZHP ogłaszam uzupełniającą listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego hufca z głosem decydującym w dniu 19 czerwca 2018 r.:
phm. Aleksandra KUREK – instruktorka zespołu programowego hufca
pwd. Ryszard ŻDANUK – przyboczny w 125 WDW „SDRI GROM”
1.2.2. Na podstawie paragrafu 51 Statutu ZHP stwierdzam wygaśnięcie lub nieważność czynnego prawa wyborczego na zjeździe nadzwyczajnym hufca w dniu 19 czerwca 2018 r. następujących osób:
dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – w związku ze zwolnieniem z funkcji drużynowej 363 WDH „Liliowi wędrowcy”
pwd. Jan BRZOSTEK – w związku ze zwolnieniem z funkcji przybocznego w 127 WDW „Plejady”

1.2.3. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
pwd. Aleksandra GAWROŃSKA – z dniem 29.05.2018
hm. Alicja TABASZEWSKA – z dniem 29.05.2018
phm. Tomasz KOŚCIUSZKO – z dniem 4.06.2018

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Piotra MOSTOWSKIEGO z funkcji namiestnika harcerskiego.
Dziękuję Ci, Piotrze, za pełnioną służbę!
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Barbarę RÓŻALSKĄ na funkcję namiestniczki harcerskiej.
Życzę Ci, Basiu, powodzenia i satysfakcji na nowej funkcji!
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych wędrowniczych „Lodowi wojownicy” w składzie:
hm. Michał MACIĄG – komendant
phm. Anna GOŁĄB
phm. Anna RUDZIŃSKA
phm. Filip STOJANOW
phm. Aleksandra WASIELEWSKA

Dziękuję Wam za organizację kursu.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. W związku z brakiem ukończenia planu naprawczego rozwiązuję 363 WDH „Liliowi wędrowcy” i zwalniam z funkcji jej drużynowej dh. Aleksandrę BRZESZCZYŃSKĄ.
3.2.2. Zwalniam hm. Michała MACIĄGA z funkcji drużynowego 127 WDW „Plejady”.
Dziękuję Ci, Michale, za wieloletnią służbę!
3.2.3. Mianuję pwd. Weronikę PAWLAK na funkcję drużynowej 127 WDW „Plejady”.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Justynę PIĘTĘ (254).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 3 kwietnia 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Weronikę KUBICKĄ (253).
7.5.2. Z dniem 15 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Ryszarda ŻDANUKA (125).

13. Inne
13.1. Informuję, że pwd. Urszula ŻUREK (128) ukończyła staż w namiestnictwie harcerskim.
13.2. Informuję, że phm. Anna GOŁĄB (56) rozpoczęła staż w zespole promocji.
13.3. Informuję, że kurs drużynowych wędrowniczych „Lodowi wojownicy” ukończyli:
pwd. Natalia CICHOŃ (254)
dh Bartłomiej KWIATKOWSKI (Hufiec Warszawa Wola)
dh. Barbara PUK (Hufiec Radom Powiat)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak