Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 8/2018

Warszawa, 2 lipca 2018 r.

Rozkaz L 8/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 czerwca 2018 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcję instruktorskie:
· pwd. Małgorzata BOROWSKA
· pwd. Maksymilina GAWRON
· phm. Małgorzata GRABOWSKA
· pwd. Mikołaj PRZYGODZKI
· pwd. Tomasz TOMICZAK
· dh. Wojciech SKRZYDLEWSKI
· phm. Tomasz BERDOWSKI
· pwd. Agata BURIAN
· dh. Michał CHMIELEWSKI
· pwd. Kamil HERMANOWSKI
· pwd. Tomasz KOPERSKI
· pwd. Paweł KOTARBIŃSKI
· pwd. Magdalena LEWANDOWSKA
· pwd. JĘDRZEJ SKAWINA
· hm. Piotr STANISŁAWSKI
· phm. Katarzyna TOMICZAK
· pwd. Maciej WOJTYRA

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
· hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK – z dniem 20.06.2018
· pwd. Paweł KOTARBIŃSKI – z dniem 22.06.2018
· pwd. JĘDRZEJ SKAWINA - z dniem 22.06.2018
· pwd. Maciej WOJTYRA - z dniem 22.06.2018
· pwd. Kamil HERMANOWSKI - z dniem 22.06.2018
· pwd. Tomasz KOPERSKI - z dniem 22.06.2018
· phm. Tomasz BERDOWSKI - z dniem 22.06.2018
· dh. Michał CHMIELEWSKI - z dniem 25.06.2018
· pwd. Magdalena LEWANDOWSKA - z dniem 25.06.2018
· pwd. Agata BURIAN - z dniem 25.06.2018
· phm. Katarzyna TOMICZAK - z dniem 25.06.2018
· hm. Piotr STANISŁAWSKI - z dniem 26.06.2018
· pwd. Mikołaj PRZYGODZKI – z dniem 2.07.2018

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.3. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 czerwca 2018 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Agnieszkę KWIATKOWSKĄ z funkcji instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziękuję Ci, Agnieszko, za pełnioną służbę.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych harcerskich i starszoharcerskich „Urubamba" w składzie:
· phm. Anna GOŁĄB – komendantka
· pwd. Wiktoria JASIŃSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA.

Dziękuję Wam za organizację kursu.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Janowi BRZOSTKOWI (127), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Krzysztofowi OKUNIEWSKIEMU (128), opiekun próby – phm. Aleksandra KUREK (Po Drodze).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów.
7.5.1. Z dniem 17 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Jakuba BATOREGO (254).
7.5.2. Z dniem 20 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Martę BANEK (77).
7.5.3. Z dniem 20 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Justynę PIĘTĘ (254).
7.5.4. Z dniem 23 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Wiktorię KOLECKĄ-MAJEWICZ (127).
7.5.5. Z dniem 26 czerwca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Agatę BERNATEK (253).
7.5.6. Z dniem 2 lipca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Mikołaja PRZYGODZKIEGO (305).

13. Inne
13.1. Informuję, że kurs drużynowych harcerskich „Urubamba” ukończyli:
· Mateusz Cychowski (Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki)
· Sylwia Kadej (Hufiec Orłów-Garwolin)
· Julia Klepadło (Hufiec Giżycko)
· Witold Kamiński (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
· Marta Lichoń (123)
· Julia Perkowska (Hufiec Giżycko)
· Kacper Piotrowicz (123)
· Filip Pośnik (Hufiec Radom)
· Dominika Przybyłowska (Hufiec Warszawa-Praga-Południe)
· Marta Przygodzka (305)
· Jakub Skucha (Hufiec Oświęcim)
· Ilona Suchenek (Hufiec Warszawa-Wola)
· Dominik Widłak (Hufiec Celestynów)
· Adam Włodarczyk (Hufiec Warszawa-Centrum)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak