Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 9/2018

Warszawa, 17 września 2018 r.

Rozkaz L 9/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.7/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.
5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjmuję w poczet instruktorów:
hm. Ewę MACKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Pochwały
12.1.1. Udzielam pochwały i dziękuję za wzorowo pełnioną służbę podczas prezydenckich uroczystości związanych z 75. rocznicą wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, które odbyły się 19 kwietnia 2018 r. Druhnom i Druhom:

Hufiec Warszawa-Żoliborz
dh Jan MAŃKOWSKI - 254 Warszawska Drużyna Harcerska „KNIEJA”;
dh Piotr MARUD - 254 Warszawska Drużyna Harcerska „MATECZNIK”.

14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody” ukończyli:
· phm. Mateusz CHMIELEWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· pwd. Agnieszka DOŁOWA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· pwd. Marcin MAKOWIECKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Diana WOJCIECHOWSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz).


hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 10 lipca 2018 roku Komenda Hufca przyjęła uchwałę nr 5/2018 w sprawie aktualizacji regulaminu lauru drużynowego. Uchwała dostępna jest na stronie hufca.

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
pwd. Maksymilian GAWRON – z dniem 18.07.2018

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Jacka RADZYMIŃSKIEGO z funkcji pełnomocnika KH ds. kontaktów z dzielnicą Żoliborz. Dziękuję Ci, Jacku, za pełnioną służbę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Barbarę OSOWSKĄ na funkcję członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

3. Drużyny
3.1. Zmiany organizacyjne
3.1.1. Mianuję pwd. Jerzego KAMIŃSKIEGO na funkcję drużynowego próbnej 293 WDH „Puszcza”.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 1 lipca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Agnieszkę LEKSOWSKĄ (56).
7.5.2. Z dniem 23 lipca 2018 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Julię LITWIN (123).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak