Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 10/2018

Warszawa, 4 października 2018 r.

Rozkaz L. 10/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w dniu 21 września 2018 Komenda Hufca przyjęła uchwałę nr 6/2018 w sprawie aktualizacji regulaminu komisji stopni instruktorskich. Uchwała dostępna jest na stronie hufca.
1.2.2. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 września 2018 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:
· pwd. Agata BERNATEK
· pwd. Agata BURIAN
· dh Michał CHMIELEWSKI
· pwd. Kinga EJSMONT
· phm. Michał GRZEŚLAK
· pwd. Olga JASKULSKA
· dh. Zuzanna KĄKOL
· pwd. Agnieszka KOTLIŃSKA
· phm. Aleksander ŁOSEK
· pwd. Zofia MICHALSKA
· pwd. Marek SZLIFIERSKI
· dh Maciej WOJTYRA
· pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI.

1.2.3. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
· pwd. Kinga EJSMONT – z dniem 24.09.2018
· phm. Michał GRZEŚLAK - z dniem 24.09.2018
· dh Maciej WOJTYRA – z dniem 24.09.2018
· phm. Aleksander ŁOSEK - z dniem 25.09.2018
· pwd. Agnieszka KOTLIŃSKA - z dniem 25.09.2018
· pwd. Agata BERNATEK – z dniem 25.09.2018
· pwd. Marek SZLIFIERSKI – z dniem 27.09.2018
· dh Michał CHMIELEWSKI – z dniem 27.09.2018
· dh. Zuzanna KĄKOL - z dniem 27.09.2018
· pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI - z dniem 27.09.2018
· pwd. Olga JASKULSKA – z dniem 28.09.2018
· pwd. Agata BURIAN – z dniem 2.10.2018.

1.2.4. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.3. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2018 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Ewę PRUCHNIEWICZ z funkcji szefowej zespołu promocji. Dziękuję Ci, Ewo, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Jana BRZOSTKA na funkcję szefa zespołu promocji.
2.2.2. Mianuję pwd. Urszulę ŻUREK na funkcję instruktorski namiestnictwa harcerskiego.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję sztab organizacyjny Harcerskiego Startu 2018 w składzie:
· pwd. Maksymilian GAWRON (254) – komendant
· pwd. Katarzyna ŁUKSZA (252) - szefowa biura
· pwd. Jan BRZOSTEK (127/305) - szef grupy programowej
· Aleksander CHEN (Po Drodze) – kwatermistrz
· pwd. Natalia CICHOŃ (254)
· pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI (Po Drodze)
· pwd. Natalia HELLICH (305)
· Kacper PIOTROWICZ (123)
· Marta PRZYGODZKA (305).

2.3.1. Rozwiązuję komendę wyjazdu instruktorskiego “Zagajnik 2018” w składzie:
· phm. Barbara RÓŻALSKA - komendantka
· phm. Urszula BIJOŚ
· phm. Barbara OSOWSKA
· pwd. Marcin MAKOWIECKI
· phm. Maciej STAŃSKI.

Dziękuję Wam za organizację świetnego wyjazdu!

3. Drużyny
3.1. Zmiany organizacyjne
3.1.1. Z dniem 20 września zwalniam pwd. Marcina ŻYCZKOWSKIEGO z funkcji drużynowego 253 WDS „Libertas libertatis”. Dziękuję Ci, Marcinie, za pełnioną służbę!
3.1.2. Z dniem 20 września mianuję pwd. Weronikę KUBICKĄ na funkcję drużynowej 253 WDS „Libertas libertatis”.
3.1.3. W związku z utratą członkostwa w ZHP przez pwd. Zofię MICHALKSĄ i braku wskazanego następcy rozwiązuję 253 WDH “Zaginione miasto”. Polecam przekazanie członków drużyny do 253 WDS “Libertas libertatis”.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Wojciechowi SKRZYDLEWSKIEMU.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze BLIŹNIAK.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii OSTAS (119), opiekun próby – phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).
7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze WIERZBOWSKIEJ (128), opiekun próby – phm. Karina WIECZOREK (Po Drodze).

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 11 września 2018 r. phm. Katarzyna TOMICZAK złożyła stosowne oświadczenie i wystąpiła z ZHP.

13. Inne
13.1. Informuję, że staż w namiestnictwie wędrowniczym ukończyli:
· pwd. Weronika PAWLAK (127)
· pwd. Ryszard ŻDANUK (125).

13.2. Informuję, że pwd. Magdalena KRZAK (123/330) rozpoczęła staż w namiestnictwie wędrowniczym.

13.3. Informuję, że pwd. Maksymilian GAWRON rozpoczął staż w zespole programowym.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak