Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 14/2018

Warszawa, 20 listopada 2018 r.

 

Rozkaz L. 14/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.11/2018 z dnia 29 października 2018 r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.3. Powołuję szefową Inspektoratu Ratowniczego phm. Dorotę JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2018 zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:
· phm. Dianie CHMIELEWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2018 otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
· phm. Barbarze OSOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

14. Inne
14.1. Ogłaszam wyniki wyborów w Inspektoracie Ratowniczym Chorągwi Stołecznej.
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – szefowa referatu;
· pwd. Damian PAWŁOWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członek referatu;

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, o Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 3/IV/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania chorągwianej komisji inwentaryzacyjnej oraz organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Chorągwi Stołecznej ZHP. Decyzja jest dostępna na www.stoleczna.zhp.pl.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komisje inwentaryzacyjne w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Hufcu Warszawa-Żoliborz w składzie:

komisja hufcowa
phm. Filip STOJANOW

phm. Urszula BIJOŚ

phm. Alina WASIELEWSKA

szczep „Po drodze"
phm. Karina WIECZOREK

dh Aleksander CHEN

pwd. Michał STĘPNIEWSKI

szczep „Rzeka"

dh Jakub SZOSTAK

phm. Mateusz CHMIELEWSKI

pwd. Aleksandra CHOJNACKA

szczep 56 WDHiZ
pwd. Krzysztof PAWLUK

pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

phm. Anna GOŁĄB

77 WDHiZ
pwd. Mateusz STRZELCZYK

pwd. Helena DOBAK

pwd. Marta BANEK

121 WDH
phm. Michał PIOTROWSKI

phm. Paweł BŁOŃSKI

hm. Dariusz BRZUSKA

123 WDHiZ
pwd. Wiktoria JASIŃSKA

phm. Marta MAJKOWSKA

dh Kacper PIOTROWICZ

125 WDW
pwd. Alicja MAKUSZEWA

phm. Maciej PIETRASZCZYK

dh Jakub ŻUKOWSKI

 

252 WDHiZ
pwd. Joanna BOJANOWICZ

pwd. Katarzyna ŁUKSZA

hm. Diana CHMIELEWSKA

254 WDHiZ
phm. Paweł BŁOŃSKI

hm. Dariusz BRZUSKA

phm. Michał PIOTROWSKI

293 WDHiZ
pwd. Jerzy KAMIŃSKI

hm. Jarosław SZYMANIAK

dh. Jan SIULIŃSKI

szczep 305 WDHiZ
phm. Artur JAWORSKI

pwd. Marcin MAKOWIECKI

pwd. Ewelina BIEŃKA

szczep 368 WDHiZ
pwd. Marcin WOŹNIAK

phm. Jacek RADZYMIŃSKI

pwd. Olga JASKULSKA

szczep 423 WDHiZ
pwd. Elżbieta MOLEDA

phm. Adam WIŚNIEWSKI

phm. Katarzyna STOJANOW

szczep 79 WDH

dh Michał TROCHIMIUK

pwd. Anna TROCHIMIUK

dh Szymon CZARNY

 

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.4. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:
Gromady zuchowe
· 77 WGZ “Smokosmyki” - drużynowa phm. Alina WASIELEWSKA
· 305 WGZ “Załoga Victorii” - drużyowa dh. Zuzanna KĄKOL
· 368 WGZ “Minionki” - drużynowy pwd. Marcin WOŹNIAK

Drużyny harcerskie
· 120 WDH “Błyskawica” - drużynowa pwd. Justyna MAKOWSKA
· 368 WDH “Gniazdo” - drużynowy phm. Jacek RADZYMIŃSKI

Drużyny starszoharcerskie
· 123 WDS “Za horyzonetem” - drużynowa pwd. Monika MAJKOWSKA
· 305 WDS “Połoniny” - drużynowy pwd. Paweł KOTARBIŃSKI

Drużyny wędrownicze
· 125 WDW HSG SDRI “GROM” im. ppłk. J. Bartosiaka i gen. bryg. S. Petelickiego - drużynowy phm. Maciej PIETRASZCZYK
· 305 WDW “Eos” - pwd. Maciej WOJTYRA

3.2.6. Podaję do wiadomości wykaz klubów specjalnościowych, które kontynuują pracę w roku 2018/2019:
· Harcerski Klub Łączności SP5ZHJ “Kawiarenka pod globusem” – kierownik klubu hm. Piotr STANIWSŁAWSKI.

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.2. Rozwiązuję następujące kręgi instruktorskie i zwalniam z funkcji ich komendantów:
· K.I.”Debiuty-Ostoja” przy 293 WDHiGZ – komedant hm. Marek RUSZCZAK
· K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka phm. Zofia DOMAŃSKA

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· Szczep "Po Drodze” - komendantka szczepu phm. Karina WIECZOREK

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Stanisława RAKOWSKIEGO (126).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Mikołajowi ŁUKASIEWICZOWI (423), opiekun próby - phm. Kamila BYKOWSKA (423).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Julianowi KOCERCE (423), opiekun próby - phm. Kamila BYKOWSKA (423).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhnie pwd. Joannie SKIBIE (254), opiekun próby – hm. Dorota BRZUSKA-KAMODA (254).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 27 października 2018r. przyjmuję w poczet instruktorów ZHP pwd. Macieja WOJTYRĘ (305).

13. Inne
13.1. Informuję, że pwd. Ewelina BIEŃKA i pwd. Maciej MAKOWIECKI ukończyli staż u skarbniczki hufca.

14. Sprostowania
14.1. Infomuję, że w rozkazie L.13/2018 z dn. 22.10.2018 w punkcie 8.1. był błąd. Było: phm. Diana WOJCIECHOWSKA; powinno być: phm. Diana CHMIELEWSKA.

 

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak