Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 15/2018

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Rozkaz L. 15/2018

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Przyznaję Laury Drużynowego następującym instruktorom:

Srebrny Laur Drużynowego
· pwd. Wiktoria JASIŃSKA (123)
· phm. Katarzyna TRADOWSKA (120)

Brązowy Laur Drużynowego
· pwd. Natalia CICHOŃ (254)
· pwd. Helena DOBAK (77)
· pwd. Anna KOZŁOWSKA (56)
· pwd. Monika MAJOWSKA (123)
· pwd. Barbara OSOWSKA (128)
· pwd. Jędrzej SKAWINA (126)
· pwd. Michał STĘPNIEWSKI (119)
· pwd. Martyna TROJANOWSKA (305)

12.2. Przyznaję Laury Instruktorskie następującym instruktorom:

Srebrny Laur Instruktorski
· phm. Anna GOŁĄB (56)
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA (252)

Brązowy Laur Instruktorski
· pwd. Paweł BŁOŃSKI (254)

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak