Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 16/2018

Warszawa, 21 grudnia 2018 r.

Rozkaz L. 16/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia na funkcje
3.3.2. Zwalniam z funkcji Szefowej Referatu Wędrowniczego phm. Małgorzatę SZWED (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Powołuję Komisję ds. grantu socjalnego HAZ 2019 w składzie:
· phm. Dorota JAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

4.4. Rozwiązywanie i powoływanie zespołów
4.4.1. Z dniem 1 października 2018 powołuję Zespół ds. odznaczeń w składzie:
· hm. Grzegorz CAŁEK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały

12.2.1.Udzielam pochwały instruktorom i instruktorkom zaangażowanym w organizację szkoleń „Moduł: Bezpieczeństwo” w ramach przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej 2018:
· hm. Piotr STANISŁAWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· pwd. Damian PAWŁOWSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z ważnością do 26 listopada 2022.

(-) hm. Paulina Gajownik

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.13/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

3. Chorągiew
3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.2. Zwalniam hm. Agnieszkę KALIŃSKĄ-BRZUSKĘ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z funkcji wiceprzewodniczącej i członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień harcmistrza:
· phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Maciejowi STAŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) z ważnością do 21 grudnia 2022.

(-) hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 grudnia 2018 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:
· pwd. Agata BERNATEK
· pwd. Jakub BATORY
· pwd. MACIEJ BATORY
· pwd. Urszula BRZEZIŃSKA
· pwd. Agata BURIAN
· pwd. Kinga EJSMONT
· pwd. Maksymilian GAWRON
· phm. Anna GOŁĄB
· pwd. Kamil HERMANOWSKI
· pwd. Agnieszka LEKSOWSKA
· pwd. Magdalena LEWANDOWSKA
· phm. Aleksander ŁOSEK
· pwd. Patrycja OWCZARCZYK
· pwd. Grzegorz RYBAK
· pwd. Michał STĘPNIEWSKI
· pwd. Mateusz STRZELCZYK
· pwd. Urszula ŻUREK

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego “Tunturi” w składzie:
· phm. Maciej STAŃSKI - komendant
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· phm. Barbara OSOWSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· pwd. Katarzyna ZAJĄCZKOWSKA

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam z funkcji drużynowego:
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy” - pwd. Patrycję OWCZARCZYK
· 126 WGZ “Słowianie” - pwd. Jędrzeja SKAWINĘ

Dziękuję Wam za pełnioną służbę!

3.2.2. Mianuję na funkcję drużynowego:
· 119 WGZ “Niesforni podróżnicy - phm. Karinę WIECZOREK
· 126 WGZ “Słowianie” - pwd. Martynę KUCHARSKĄ

3.2.3. Podaję uzupełniający wykaz gromad i drużyn, które zatwierdziły plany pracy i kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· 254 WDS “Knieja” im. Krystyny Niżyńskiej “Zakurzonej” - drużynowy pwd. Maciej BATORY (zmiana metodyki na starszoharcerską)
· próbna 305 WGZ “Rycerze Zawiszy Czarnego” - drużynowy dh. Michał CHMIELEWSKI

3.2.4. Powołuję próbą 128 WDS “Invicta” i mianuję na funkcję jej drużynowego pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO.

3.2.5. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad i drużyn hufca 423 WDH “Poszukiwacze Przygód” - drużynowa phm. Kamila BYKOWSKA.

5. Szczepy
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Podaję do wiadomości wykaz szczepów, które kontynuują działanie w roku 2018/2019:
· Szczep 305 WDHiGZ "Wir” im. Bohaterów Żoliborza AK “Żywiciel” - komendant szczepu phm. Maciej KRÓL
· Szczep 368 WDHiGZ "Na Przekór” - komendant szczepu phm. Jacek RADZYMIŃSKI

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Aleksandrę DĄBROWSKĄ (77).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Zofii BEJM.

7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki dh. Magdalenie MAJKOWSKIEJ.

7.1.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Mikołajowi PIEKARKOWI.

7.1.5. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Magdalenę BIELECKĄ (120).

7.1.6. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Tadeuszowi PRYSTAWKO.

7.1.7. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Wojciechowi MALINOWSKIEMU.

7.1.8. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Damianowi BULAKOWI.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Barbarze UFLEWSKIEJ (128), opiekun próby – phm. Barbara OSOWSKA (128).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Pauli MIKOŁAJCZYK (77), opiekun próby – phm. Alina WASIELEWSKA (77).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Pawłowi KOTARBIŃSKIEMU (305).

7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Zofii MICHALSKIEJ.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Magdalenie KRZAK (123/330), opiekun próby – phm. Anna RUDZIŃSKA (56).

7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Martynie KUCHARSKIEJ (Rzeka), opiekun próby – phm. Ewa MOSTOWSKA (Rzeka).

7.4.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Helenie DOBAK (77), opiekun próby – hm. Michał MACIĄG (127).

9. Przydział służbowy
9.2. Zmiana przydziału służbowego

9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Martyny JAROSIŃSKIEJ z Hufca ZHP Kielce Miasto do Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

9.2.2. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Małgorzaty SZWED z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz do Hufca ZHP Warszawa-Ochota.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam dh. Michałowi CHMIELEWSKIEMU upomnienia za brak efektywnej współpracy oraz rażące przekroczenie terminów podczas zatwierdzenia planu pracy gromady na rok harcerski 2018/2019.

13. Inne
13.1. W związku z ukończeniem Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy nr 44/WPP/2018 przyznaję Odznakę Ratownika ZHP druhowi Konradowi MICHALSKIEMU.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.14/2018 z dn. 19.11.2018 w punkcie 4.1.2 w wierszu 3. było błąd. Było: “K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka phm. Zofia DOMAŃSKA”; powinno być: “K.I. “Źródło” przy szczepie “Rzeka” - komendantka pwd. Klaudia SZYDŁO”.

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak