Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 12/2019

Warszawa, 7 października 2019 r.

Rozkaz L. 12/2019

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 września 2019 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie:

- phm. Agnieszka BARANOWSKA-MOREK       
- pwd. Małgorzata BOROWSKA
- pwd. Michał BUDZIŃSKI
- phm. Kamila BYKOWSKA
- pwd. Patrycja BYKOWSKA
- dh Michał CHMIELEWSKI
- pwd. Mateusz CICHOWICZ
- pwd. Aleksandra CHOJNACKA
- hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
- pwd. Kamil HERMANOWSKI
- phm. Martyna JAROSIŃSKA
- pwd. Wiktoria JASIŃSKA
- dh. Zuzanna KĄKOL
- pwd. Agnieszka LEKSOWSKA               
- pwd. Marta LICHOŃ
- pwd. Julia LITWIN
- phm. Aleksander ŁOSEK
- hm. Ewa MACKIEWICZ
- pwd. Justyna MAKOWSKA
- hm. Radosław MOREK
- pwd. Krzysztof OKUNIEWSKI
- pwd. Justyna PIĘTA
- pwd. Mikołaj PRZYGODZKI
- phm. Jacek RADZYMIŃSKI
- hm. Marek RUSZCZAK
- pwd. Grzegorz RYBAK
- pwd. Kacper RYNIO
- pwd. Jędrzej SKAWINA
- pwd. Anna SKOŚKIEWICZ
- pwd. Magdalena STĘPIEŃ
- pwd. Wanda WOŹNICKA
- pwd. Maciej WOJTYRA
- pwd. Urszula ŻUREK

 

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 26/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom:
- phm. Dorocie WIELUŃSKIEJ – z dniem 09.09.2019
- pwd. Marcie LICHOŃ – z dniem 25.09.2019
- pwd. Annie SKOŚKIEWICZ – z dniem 25.09.2019
- pwd. Julii LITWIN – z dniem 26.09.2019
- pwd. Agnieszce LEKSOWSKIEJ – z dniem 26.09.2019
- pwd. Kacprowi RYNIO – z dniem 27.09.2019
- pwd. Justynie MAKOWSKIEJ – z dniem 27.09.2019
- pwd. Grzegorzowi RYBAKOWI – z dniem 03.10.2019
- pwd. Urszuli ŻUREK – z dniem 03.10.2019
- pwd. Krzysztofowi OKUNIEWSKIEMU – z dniem 01.10.2019
- pwd. Wandzie WOŹNICKIEJ – z dniem 04.10.2019
- pwd. Małgorzacie BOROWSKIEJ – z dniem 07.10.2019
- pwd. Wiktorii JASIŃSKIEJ – z dniem 07.10.2019.

1.2.3. Przywracam instruktorów wymienionych w punkcie 1.2.2. na funkcje pełnione przed utratą członkostwa w dniu 20 września 2019 r., a wynikające z mianowania właściwym rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Annę RUDZIŃSKĄ z funkcji namiestniczki wędrowniczej.
2.1.2. Zwalniam pwd. Małgorzatę BRZUSKĘ z funkcji instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziękuję Ci, Małgosiu, za pełnioną służbę.
2.1.3. Zwalniam phm. Agnieszkę DOŁOWĄ z funkcji instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziękuję Ci, Agnieszko, za pełnioną służbę.
2.1.4. Zwalniam phm. Pawła BŁOŃSKIEGO z funkcji drużynowego drużyny reprezentacyjnej. Dziękuję Ci, Pawle, za pełnioną służbę!

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Macieja STAŃSKIEGO na funkcję namiestnika wędrowniczego. Dziękuję Ci Maćku za wieloletnie wsparcie oraz życzę powodzenia i wielu sukcesów na nowej funkcji.
2.2.2. Mianuję pwd. Katarzynę ŁUKSZĘ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego.
2.2.3. Mianuję phm. Katarzynę TRADOWSKĄ na funkcję instruktorki namiestnictwa zuchowego. Dziewczyny, życzę Wam powodzenia i wielu sukcesów!
2.2.4. Mianuję pwd. Jana MAŃKOWSKIEGO na funkcję drużynowego Drużyny Reprezentacyjnej Hufca.

3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z dniem 30 września 2019 r. zwalniam pwd. Urszulę ŻUREK z funkcji drużynowej 128 WDH „Invicta”
3.3.2. Z dniem 30 września 2019 r. mianuję pwd. Krzysztofa OKUNIEWSKIEGO na funkcję drużynowego 128 WDH „Invicta”
3.3.3. Z dniem 30 września 2019 r. zwalniam phm. Barbarę OSOWSKĄ z funkcji drużynowej 128 WGZ „Lwy”
3.3.4. Z dniem 30 września 2019 r. mianuję pwd. Annę SKOŚKIEWICZ na funkcję drużynowej 128 WGZ „Lwy”
3.3.5. Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Wiktorię JASIŃSKĄ z funkcji drużynowej 123 WDH „Aventura”
3.3.6. Z dniem 7 października 2019 r. mianuję na pwd. Martę LICHOŃ na funkcję drużynowej 123 WDH „Aventura”
3.3.7. Z dniem 7 października 2019 r. zwalniam phm. Martę MAJKOWSKĄ z funkcji drużynowej 123 WGZ „Gwiezdna gromada”
3.3.8. Z dniem 7 października 2019 r. mianuję pwd. Wandę WOŹNICKĄ na funkcję drużynowej 123 WGZ „Gwiezdna Gromada”

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 września 2019 r. zamykam próbę z wynikiem negatywnym druhowi Filipowi POWALE.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25 września 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Bartoszowi FEDORCZUKOWI (368)

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 4 września 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Wandę WOŹNICKĄ w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy
9.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa – Żoliborz otrzymuje dh. Ewa Ciosek.

12.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.2. Pochwały
12.2.1 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za gotowość do pełnienia służby i reprezentowanie Hufca podczas Alertu Pamięci w dniu 28 września 2019:
- 121: Michał PIOTROWSKI, Mikołaj LEJKOWSKI, Miłosz MAJEWSKI, Borys GRZELKA, Jan WISŁOCKI
- 254: Paweł BŁOŃSKI, Marcin CHMIELEWSKI, Amelia CHMIELEWSKA
- 56: Jessica BĘCZKOWSKA-ŁAGOWSKA
- 252: Barbara RÓŻALSKA, Ania ALEKSANDROWICZ, Milena KIRAGA, Maria ŁUKASZEWICZ
- 293: Jerzy KAMIŃSKI, Maciej CHOJNACKI
- Rzeka: Mateusz CHMIELEWSKI, Maciej STAŃSKI, Jędrzej SKAWINA
- Po Drodze: Barbara OSOWSKA, Gabriela MIELAŃCZUK
- 127: Anna JURCZYK

12.2.2. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę gospodarza szkoły goszczącej harcerzy i harcerki z całej Polski, podczas Alertu Pamięci w dniach 27 – 28 września 2019:
- 293: Jarosław SZYMANIAK
- 423: Filip STOJANOW
- 56: Adrian KALA

12.2.3 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i udzielam pochwały za pełnioną służbę podczas zabezpieczenia obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego:
- dh. Konradowi MICHALSKIEMU (Po Drodze)

13. Inne
13.1 Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych „Ingonyama” ukończyły następujące osoby:
- Małgorzata DANOWSKA (423)
- Marta ROMAŃCZYK (423)
- Antonina KOCERKA (423)
- Adrianna PAWLAK (305)
- Liwia DYKRZAK (Hufiec Warszawa- Wola)
- Marta RAMSZA (hufiec Warszawa- Centrum)
- Błażej GUBERA (hufiec Warszawa- Mokotów)
- Matylda TROJANOWSKA (254)
- Joanna SIATECKA (254)
- Anna SKOŚKIEWICZ (128)

Czuwaj!

(-) phm. Anna Rudzińska